הסכמי גירושין בהסכמה


ההחלטה להתגרש אינה פשוטה ולעיתים מהווה מפלט אחרון וסופי לבני זוג אשר יחסיהם עלו על שרטון.
בני זוג אשר גמלה בליבם ההחלטה להתגרש יכולים לבחור לעשות זאת בהסכמה קרי באמצעות עריכת הסכם גירושין הוגן ומקובל על שני הצדדים.
הסכם גירושין בהסכמה מצמצם את המתיחות הטבעית הקיימת בין שני בני הזוג ומאפשר שיתוף פעולה עתידי בין בני הזוג אשר לעיתים הינו הכרחי.

כאשר בני הזוג מחליטים לגבש הסכם גירושין, חשוב מאד שיתייעצו עם עורך דין הבקיא בתחום ובדינים הקשורים אליו ויכול לסייע לכתוב הסכם גירושין הוגן וריאלי. לאחר גיבוש של הסכם גירושין וחתימה של כל הקשורים לעניין, יש להגישו לאישור בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.
כאשר ישנה מעורבות של ילדים מומלץ לאשר את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה.
אישור ההסכם על ידי בית משפט או על ידי בית דין רבני מהווה פסק דין מחייב.
הליך זה הינו מהיר יותר מדרך של הגשת תביעה, ההוצאות הכספיות הנלוות לו פחותות והוא מהווה דרך של פשרה.
במסגרת הליך אישור ההסכם תקיים ההערכאה המשפטית שנבחרה, דיון שבמהלכו תבחן מידת ההסכמה, ההבנה ונכונותם של הצדדים לחתום על ההסכם וכן אם הדבר נעשה מרצונם הטוב והחופשי.
בית המשפט או בית הדין הרבני יכולים לסרב לאשר הסכם שהוגש לאישורם במידה והוא פוגע בילדים משותפים של בני הזוג או באם חתימה של מי מהצדדים (או שניהם), נעשתה שלא מרצונם החופשי.
יש חשיבות גדולה לסעיפי הסכם הגירושין שכן ההסכם הוא שיקבע את ההסדר העתידי של הצדדים לפיכך חשוב לכלול בהסכם את אופן חלוקת הרכוש, הסדרי משמורת וראיה של ילדים, אופן חינוך הילדים, מזונות ילדים ואופן הסדרת הגט.

נהוג לדמות גירושין להליך שלילי ומכוער אך לא כך חייבים הדברים להיות.
אמנם מדובר בהליך שעשוי להיות מורכב, מתיש וארוך אולם בסופו יכולה להיות הקלה ורווחה לצדדים במיוחד כאשר הדברים נעשים ברוח טובה ובהסכמה.


הערך המוסף של משרד עורכי הדין יעקבסון - גיל הינו בגיבוש הסכם הוגן ומכובד האמור לשרת את האינטרסים של שני הצדדים ולצמצם ככל האפשר את הפגיעה בבני הזוג ובילדיהם.
נסיוננו הרב בטיפול בהסכמי גירושין בהסכמה יסייע להבין את הנסיבות הקיימות, להוביל את הצדדים לפתרון מחלוקות קיימות ולאפשר לבני הזוג לסיים את הקשר תוך זמן קצר וברוח טובה.