עורך דין ליקויי בניה


המונח "ליקוי בניה" מתאר פגם או כשל בבניין, דירה, בית וכל מבנה אחר, העלול לפגום בערכו, בשלמותו, במראהו האסתטי, בהנאה ובביטחון המשתמשים והעוברים והשבים, בהווה או בעתיד וכן בניקיון ואיכות סביבת הבניין.

תביעות, בגין ליקויי בניה, הנן כל התביעות שעילתן אי התאמה בין הוראות החוק, התקנים החלים ומפרט הבית או הדירה, לבין מה שניתן בפועל.
החוק מחייב את הקבלן לבנות את הממכר על פי תקני הבניה החלים בעת הבניה. תקני הבניה הישראלים מציבים דרישות מינימום אשר חריגה מהם עשויה להוות עבירה פלילית.
ניתן להוסיף על דרישות התקן אולם לא ניתן להפחית מהן.
ליקויי בנייה יכולים להיגרם בכל שלב משלבי הבנייה ומקורם יכול להיות בתכנון הנדסי לקוי, רשלנות מצד בעלי מקצוע,קבלני משנה ומפקחים ,וכן כתוצאה מסדר פעולות שגוי בעת הבנייה.
עם סיום שלב הבניה ולאחר שהרוכש קיבל לידיו את הדירה, עליו לבדוק אותה היטב, בין בעצמו ובין באמצעות חברות בדק בית, המתמחות בגילוי ליקויים ואי התאמות.
במידה והדייר גילה ליקוי כלשהו בדירתו בתוך תקופות הבדק והאחריות המפורטות בחוק וגם מחוצה להן, כגון, שקיעת מרצפות או סדקים בקירות, עליו להודיע על כך לקבלן ולאפשר לו לתקן את הליקויים.
הקבלן חייב על פי חוק לתקן את הליקויים ואולם חובה מקבילה חלה על הדייר לתת לקבלן אפשרות סבירה לבצע את התיקונים. דייר שמנע מהקבלן את ביצוע התיקונים מסתכן באובדן הזכות לקבל פיצויים.
החוק מחייב לפנות לקבלן תחילה אולם “זכות התיקון” של הקבלן אינה קנויה לו עולמית, בהעדר טיפול ראוי מצד הקבלן ובליווי משפטי נכון, תעמוד לדייר האפשרות לתקן באופן עצמאי ולשלוח לקבלן את החשבונית או לחלופין לחייבו לבצע את התיקון באמצעות מומחה מטעם בית המשפט.


משרד עורכי הדין  יעקבסון - גיל מתמחה בנושא ליקוי בניה ויסייע לכם לבחון את האפשרות לתבוע בגין ליקויים קיימים. 
יש לזכור כי לא תמיד ניתן פיצוי כספי. לעיתים קרובות , תלוי בנסיבות, בית המשפט מחייב את הקבלן או היזם הנתבע לתקן בפועל את הליקויים שנמצאו בדירה, תיקון בפועל מתבצע בדרך כלל כאשר התיקון אפשרי , כאשר הוכח שהקבלן מסוגל ויכול לבצע את התיקון , או כשמדובר בליקויי בטיחות מסכני חיים שאז במקרים מיוחדים כאשר ברור שהקבלן הנתבע אינו כשיר לביצוע התיקון , ניתן למנות קבלן חיצוני לתיקון הליקויים.
הליווי המקצועי והמשפטי של משרדינו יתבטא בין היתר גם בהתאמת הדו"ח של חברת בדקי הבית לרצונות בימ"ש תוך כדי עמידה בדרישות החוק ובתנאים המקצועיים והמשפטיים.