מאמרים

 

•   "כללי אצבע לרוכשי דירות"

•  
 "הקבלן נקלע לקשיים - מה יכולים הצרכנים לעשות כדי להגן על כספם?"

 

•   " רגע קט לפני חתימה על הסכם שכירות..." 

 

•   "הצעת חוק שכירות הוגנת"

•   "תביעה לפינוי מושכר"

•   חוק מע"מ אפס - עיקרי הצעת החוק

•   תוכנית מחיר מטרה

•   פיצוי בגין הפרת הסכם שכירות במקרקעין

•   תביעה לפינוי מושכר

•   קבלת דירה בירושה

•   זכאות לעמלת תיווך מקרקעין

•   פיצוי בגין רעש מטוסים - נתב"ג

•   פירוק שיתוף בנכס מקרקעין

•   עסקאות מכירה ורכישה של בתים פרטיים​