מיסוי מקרקעיןרכשתם או מכרתם נכס? כעת הגיע המועד לשלם את המסים הכרוכים בעסקה.
כמה נשלם וכיצד ניתן לבצע תכנון מס?
בטרם ביקשתם לרכוש או למכור נכס, חשוב להבהכיר את היקפן של העלויות נוספות ובהן–גובה המיסים אותם יש לשלם.
ברכישה או במכירה של נכס לעיתים ובהתקיים תנאים מסויימים, תדרשו בתשלום מס רכישה, מס שבח, היטל השבחה (במקרים מסוימים) ומע"מ.
לאחרונה חלה רפורמה רחבה בתחום מיסוי המקרקעין.

המיסים העיקריים הם אלו המוטלים על המוכר ועל הקונה. הקונה צפוי לשלם מס רכישה המחושב מגובה עלות הדירה, ומתייחס למספר שאלות חשובות: האם מדובר בנכס יחיד או בנכס נוסף? האם הרוכש הוא עולה חדש או נכה? האם מדובר בעסקת מתנה בין קרובי משפחה? התשובות לשאלות אלו ואחרות ישפיעו באופן ישיר על המיסים שהקונה ישלם או לא ישלם. כך למשל, עולה חדש ונכה יקבלו הנחות משמעותיות במס הרכישה, עד כדי פטור מלא.
לעומתם, אדם הרוכש דירה שנייה יחויב במס רכישה גבוה מזה הרוכש דירה ראשונה. המוכר מצידו מחויב בתשלום מס שבח, המהווה אחוז נכבד מהרווח שהנכס הניב לו.
דיני המס בעסקאות מקרקעין מקנים בתנאים מסוימים הנחות ופטורים הן למוכר והן לרוכש לפיכך, שירותיו של עורך דין מיסוי מקרקעין יכול לחסוך עלויות גבוהות. כך למשל, במספר מקרים חריגים העברת זכות במקרקעין לא תחשב כמכירה: הפקעת מקרקעין ללא תמורה, חלוקת עיזבון ליורשים, או העברת בעלות שנעשית על פי פסק דין בהליך גירושין.
מעורבותו של עורך דין קריטית כשמדובר על מיסוי. כל מקרה עומד לגופו ועו"ד המכיר את תחומו היטב יוכל לחשב את המיסים ולאפשר ללקוחו לזכות בכל הפטורים המגיעים לו.

היוועצות מוקדמת עם עו"ד לענייני מקרקעין תמנע מכם הפתעות לא נעימות בשעת ביצוע העסקה או אחריה. יתרה מזאת, במידה והמיסים יחושבו בצורה שגויה, עורך הדין יוכל לייצג אתכם במקומות הנכונים על מנת להחזיר לכם את כספכם.
 

משרד עורכי הדין יעקבסון – גיל מתמחה בתחום המסים על מכלול היבטיו (מיסוי מקרקעין, מס שבח, תכנון מס, מס הכנסה ומע"מ). המשרד מציע ללקוחותיו ליווי מיסויי מלא החל משלב תכנון העסקה, לרבות ייעוץ מיסויי, אישורים מראש (Pre Ruling) וחוות דעת, וכלה בטיפול בחיובי המס מול רשויות המס לרבות דיוני שומות, השגות וניהול הליכים בערכאות השונות.