צוואות וירושות


סוגיות בנושאי ירושה וצוואה הינן באופן בלתי נמנע רגישות מאוד.
העיסוק בכל הקשור לפטירתו של אדם מתוך שמירה על כבודו האחרון טעון ומורכב ביותר ויכול להוביל לידי מחלוקת וסכסוכים במשפחה.

אדם שבחר לכתוב צוואה בחר לשלוח ידו לאחר מותו, להשפיע על הנותרים בחיים אחריו ולוודא שחלוקת הרכוש תיעשה לפי רצונו לאחר פטירתו
אדם שבחר שלא לכתוב צוואה, רכושו ועזבונו יחולקו לאחר פטירתו כחוק, על פי הסדר המצויין בחוק הירושה: בן/בת הזוג של המוריש, ילדיו וצאצאיהם, הורים וצאצאיהם. החוק קובע, כאמור, גם את סדר ההורשה, וכן, את אופן חלוקת הרכוש השונה.

בכדי שצוואה תכובד, עליה להיכתב כולה על ידי המצווה, המוריש, להיחתם על ידו ולשאת את תאריך כתיבתה. צוואות וירושות יכולות להיכתב רק על ידי אדם מעל גיל 18, מרצונו החופשי ובעודו צלול ובעל שיקול דעת. צוואות וירושות הנכתבות על ידי קטינים/ פסולי דין, או שנכתבו בעקבות איומים, או שהמצווה נאנס לכתובן, או שלא היה צלול בעת כתיבתן – הן צוואות פסולות ואינן ברות תוקף על פי הדין.

ישנן מספר סוגים של צוואות: צוואה בעל פה (שכיב מרע) אשר נכתבה על ידי שני עדים שעמדו בפני אדם אשר עמד למות,  צוואה בפני עדים, צוואה בכתב יד, צוואה הדדית, צוואה בפני רשות.

בחינת הצוואה – כשרותה, כשירות המצווה, צורתה ותוכנה – נעשית אך לאחר פטירת המצווה. על כן קיימת חשיבות רבה ולעתים מכרעת לניסוח הצוואה. חשוב כי נוסח המסמך יהיה מדויק, יסודי, ממצה, ישקף את רצונו של המצווה ובעיקר – בהיר וכזה שאינו סובל מספר פירושים סותרים; וכי ייתן ביטוי למכלול הנסיבות וההיבטים האפשריים של נכסי העיזבון וזכויות הנותרים בחיים – הכל לשם מניעת מריבות, סכסוכים משפטיים ומאבקים כואבים ויקרים בבתי משפט.

טעויות בעריכת הצוואה עלולות להסב נזקים חמורים ולפעמים אף להביא לבטלות הצוואה ולאי-כיבוד רצון הנפטר לגבי אשר ייעשה ברכושו לאחר מותו. טעות צורנית בעריכת הצוואה אף יכולה להביא להעברת נטל ההוכחה לכתפי מבקש קיום הצוואה, לדחיית מתן צו קיום צוואה לשנים ארוכות או להעברת התיק לדיון בבית המשפט.
משרד עורכי הדין יעקבסון - גיל הינו בעל ניסיון רב בתחום הירושות ועריכת הצוואות וניהול עיזבונות.
אנו מקפידים על שילוב של מקצועיות תוך הגנה על הזכויות, ובחינת האינטרסים הכלכליים על השלכותיהם, התחשבות בנתונים, תכנון ובחינת כל העובדות, כולל באשר להיבט המשפחתי, שאלת חבויות המס ועוד.