תביעה לפינוי מושכר


כתב תביעה לפינוי מושכר הינו הליך שתכליתו הליך תביעה מזורז תביעה לפינוי שוכר מנכס מקרקעין.

מדובר בהליך שאינו שולל את הזכות לבחור בהליכי תביעה אחרים כדוגמת תביעה רגילה או  תביעה בסדר דין מקוצר.
הסעד היחידי אותו ניתן לבקש מבית המשפט במסגרת הליך זה הינו פינוי המושכר ואולם ניתן לבקש סעדים כספים אחרים במסגרת תביעות נפרדות וזאת ללא צורך באישור מוקדם של פיצול סעדים.

מטרת ההליך הינו התמודדות עם תופעת דייר סרבן, המסרב לשלם את דמי השכירות מחד ואינו מפנה את הנכס מאידך, זאת מידיעה כי הליך פינוי יארך זמן רב ובסופו כנראה וידרש לשלם סכום מופחת של דמי השכירות אותם היה  נדרש לשלם אילו היה משלמם במועד כנדרש.

ההליך אמור לתת מענה למשכירי הדירות אשר נדרשו עד כה לנהל הליכים משפטיים ארוכים ויקרים במטרה לקבל את המגיע להם.

תנאי להגשת תביעה לפינוי מושכר הינו שעל יחסי השכירות לא חל חוק הגנת הדייר.

כתב תביעה לפינוי מושכר אמור לכלול את טענות המשכיר בצירוף תצהירי עדות ראשית, חוות דעות מתאימות ואסמכתאות התומכות בטיעוני התביעה. 

בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי בית המשפט יקבע מועד דיון בתובענה שלא יהיה מאוחר מ30 ימים, על הדיון להסתיים בתוך יום אחד ולאחר הדיון על בית המשפט ליתן פסק דין בתוך 14 ימים. 

לאור האמור לעיל, ניתן כיום להגיע למעשה לפסק דין של פינוי מושכר בפרק זמן קצר של 60 ימים בלבד מיום הגשת התביעה.

בכדי להבטיח את תקינותו של ההליך ולהגדיל את סיכויי הצלחתו, מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום המקרקעין.


משרד עורכי הדין יעקבסון - גיל הינו בעל ניסיון רב ובקיאות משפטית נרחבת לשם התמודדות, בזמן אמת, עם בעיית השתלטות שוכר על נכסינו, והעוול הקשה שיוצרת השתלטות כאמור.